fdpl - powszechna licencja!

 

Licecnja FDPL
 


1. Pojęcia.
FDPL -
jest to powszechna licencja stosowana w przypadku portali wymiany plików, zwana dalej fdpl.
Portal -  jest to serwis, forum, strona bądź inny rodzaj portalu internetowego dostępnego dla użytkowników akceptujących licencje FDPL w celu wymiany plików wykorzystujący FastDow.  Częścią portalu mogą być pliki ph2m, html, php, txt itp.
Administracja portalu - osoby odpowiedzialne za portal.
Użytkownik - osoba która korzysta z portalu pod warunkiem akceptacji fdpl.
plik źródłowy - plik udostępniony przy pomocy programu FastDow.
ph2m
- plik zawierający informację o pliku źródłowym i jego lokalizacji właściwej.
FastDow
- oprogramowanie służące wymianie plików.

 

2. Rejestracja w portalu.
2.1. użytkownik rejestrując się w portalu bezwarunkowo akceptuje fdpl.
2.2. rejestracja w portalu jest darmowa.
2.3. użytkownik powinien podać prawidłowe dane rejestracyjne.
2.4. użytkownik w pełni odpowiada za podane dane rejestracyjne.

3. Przeglądanie portalu.
3.1. portal może przeglądać tylko osoba akceptująca fdpl.
3.2. za każdym razem wchodząc na portal użytkownik akceptuje fdpl.
3.3. przeglądając portal akceptujesz licencje fdpl.
 

4. Portal
4.1 głównym założeniem portalu jest ułatwienie użytkownikom wymiany plików z zastrzeżeniem iż użytkownik posiada oryginalną wersje udostępnianego pliku, a tym samym decydując się na pobieranie  pliku jest tego świadom i posiada oryginalną jego wersje lub inne dokumenty świadczące o zakupie pliku.
4.2. portal nie jest powiązany w żaden sposób z udostępnianymi plikami źródłowymi.
4.3. pliki ph2m są tylko linkami  wskazującymi źródło pliku do pobrania.
4.4. pliki ph2m stanowią własność użytkowników portalu.
4.5. pliki ph2m pobierane są na dysk, następnie uruchamiane w oprogramowaniu FastDow i jeszcze raz akceptowane przez użytkownika w celu pobrania. W związku z tak licznym procederem aby dojść do sedna tj. pobrania pliku źródłowego użytkownik musi przejść szereg procedur co świadczy o świadomości jego czynów.
4.6. portal w żadne sposób nie nakłania użytkownika do pobierania plików źródłowych.
4.7. użytkownik sam decyduje czy pobrać plik źródłowy na dysk. Jest to jego świadomy wybór.
4.8. użytkownik jest odpowiedzialny za swoje czyny.
i) żaden plik źródłowy udostępniany w postaci informacji (ph2m) na portalu nie znajduje się na  serwerach portalu.
4.9. Administracja portalu nie odpowiada za czyny użytkowników jak i udostępniane informacje zawarte w ph2m. Pełną odpowiedzialność za swoje czyny ponosi użytkownik który udostępnia bądź pobiera plik nie mając żadnych dokumentów świadczących o jego legalności (posiadanie dowodu zakupu lub inne uwzględniane przez prawo w kraju użytkownika dowody)

5. Legalność
5.1. użytkownik może zgłosić do administracji portalu informację o sprawdzeniu legalności udostępnionego pliku.
5.2. w przypadku wystąpienia sytuacji pkt. 5.1 administracja portalu jest zobowiązana do:
a) wysłania informacji do użytkownika z prośbą o okazanie dowodów legalności udostępnionego przez niego pliku w terminie do 7 dni.
b) w przypadku gdy użytkownik nie okaże odpowiednich dokumentów administracja forum do czasu wyjaśnienia sprawy może zablokować temat przenosząc go do specjalnie przygotowanej części portalu niedostępnej dla użytkowników.
c) w przypadku stwierdzenia braku odpowiednich dokumentów przez użytkownika, administracja przekazuje odpowiednie informacje organom które się tym zajmują na ich wniosek, a użytkownik wyraża na to zgodę.
d) w przypadku 5.2. pkt. a), temat zostaje bezpowrotnie skasowany z zasobów portalu.
e) w przypadku potwierdzenia legalności pliku, administracja przywróci temat, a użytkownik który zgłosił takowy fakt dostanie ostrzeżenie bądź trwałe zablokowanie dostępu do portalu (ban).
5.3. Portal jasno określa właściciela, osobę której własnością jest portal.

6. Postanowienia końcowe
6.1. w sprawach nieuregulowanych fdpl stosuje się w szczególności przepisy prawo autorskie, licencja na użytkowanie FastDow oraz Kodeks Cywilny.
6.2. użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w celu utrzymania sesji logowania np. pliki cookies bądź w celach potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania portalu na przeglądarce / stacji roboczej użytkownika.
6.3. Użytkownik akceptuje fdpl, w przeciwnym wypadku bezzwłocznie opuszcza portal.
6.4. Dane, pliki, tematy na portalu są objęte prawem autorskim. Portal nie pozwala na kopiowanie, udostępnianie bądź w jakichkolwiek inny sposób wykorzystywanie danych zaczerpniętych z portalu na inych stronach i tym podobnych.
6.5. Licencja FDPL może uleć zmianie, z powiadomieniem przez portal na głównej stronie.
6.6. Portal nie może zmieniać treści i brzmienia licencji fdpl.
6.7. Portal wykorzystuje zawsze najnowszą wersje licencji FDPL dostępną pod adresem http://www.fastdow.com/fdpl.php 
 

Licecnja FDPL 2007
z dnia 01.04.2007
 

Fastdow Nowości

FastDow Nowoœci